[قید]

impolitely

/ˌɪmpəˈlaɪtli/
غیرقابل مقایسه

1 بی‌ادبانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: گستاخانه
مترادف و متضاد rudely
  • 1.to speak impolitely
    1. بی‌ادبانه صحبت کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان