[صفت]

impudent

/ˈɪmpjʊdənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more impudent] [حالت عالی: most impudent]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گستاخ بی ادب

معادل ها در دیکشنری فارسی: وقیح
مترادف و متضاد impertinent insolent rude polite
  • 1.The impudent young man
    1. مرد جوان گستاخ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان