[صفت]

impulsive

/ɪmˈpʌlsɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more impulsive] [حالت عالی: most impulsive]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عجولانه بدون فکر (قبلی)، عجول، بی‌فکر

  • 1.It was an impulsive decision.
    1. آن، تصمیمی عجولانه بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان