[اسم]

impulse buying

/ˈɪmpʌls baɪɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 خرید آنی و بی‌برنامه خرید تفننی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان