[اسم]

impurity

قابل شمارش

1 ناخالصی آلودگی، ناپاکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان