[صفت]

instructional

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آموزشی دستوری

معادل ها در دیکشنری فارسی: آموزشی پراطلاع درسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان