[اسم]

instructor

/ɪnˈstrʌk.tər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مربی مدرس دانشگاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: آموزگار معلم مربی مدرس
مترادف و متضاد schoolteacher teacher trainer pupil
  • 1.a driving instructor
    1. مربی رانندگی
  • 2.aerobics instructor
    2. مربی ایروبیک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان