[قید]

interchangeably

/ˌɪntərˈtʃeɪndʒəbli/
غیرقابل مقایسه

1 به جای یکدیگر به صورت قابل تعویض

  • 1.These terms are used interchangeably.
    1. این واژه‌ها به جای یکدیگر استفاده می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان