[صفت]

interchangeable

/ˌɪntərˈtʃeɪndʒəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more interchangeable] [حالت عالی: most interchangeable]

1 قابل تعویض تبادل‌پذیر، قابل مبادله، مشابه

  • 1.These two words are almost interchangeable.
    1. این دو واژه تقریبا قابل تعویض هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان