[اسم]

intercession

/ˌɪntɚsˈɛʃən/
غیرقابل شمارش

1 وساطت پایمردی، میانجی‌گری، شفاعت

معادل ها در دیکشنری فارسی: پایمردی وساطت شفاعت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان