[فعل]

to invade

/ɪnˈveɪd/
فعل گذرا
[گذشته: invaded] [گذشته: invaded] [گذشته کامل: invaded]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (به جایی) حمله کردن (به جایی) هجوم بردن، (جایی را) مورد تاخت و تاز قرار دادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تاختن تجاوز کردن یورش بردن
  • 1.Hitler invaded Poland.
    1. هیتلر به لهستان حمله کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان