[اسم]

junk mail

/ˈdʒʌŋk meɪl/
قابل شمارش

1 آگهی تبلیغاتی نامه تبلیغاتی، هرزنامه

  • 1.There’s a letter for you and the rest is junk mail.
    1. یک نامه برای شماست و بقیه نامه‌های تبلیغاتی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان