[اسم]

junkie

/ˈdʒʌŋki/
قابل شمارش

1 معتاد مفنگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: وافوری معتاد
  • 1.power junkies
    1. معتادان به قدرت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان