[اسم]

junket

/ˈʤʌŋkɪt/
قابل شمارش

1 ضیافت مهمانی، جشن

مترادف و متضاد celebration feast party

2 سفر تفریحی مجلل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان