[اسم]

junkyard

/dʒˈʌŋkjɑːɹd/
قابل شمارش

1 گورستان خودرو

معادل ها در دیکشنری فارسی: اِسقاط‌فروشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان