[اسم]

junk shop

/dʒˈʌŋk ʃˈɑːp/
قابل شمارش

1 سمساری خرت‌وپرت فروشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سمساری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان