[اسم]

knight

/naɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شوالیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: شهسوار
knights in armor
شوالیه‌های زره پوشیده

2 نایت (نام خانوادگی) (Knight)

3 اسب (شطرنج)

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان