[اسم]

knitter

/nˈɪɾɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بافنده

معادل ها در دیکشنری فارسی: بافنده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان