[اسم]

knitting needle

/ˈnɪtɪŋ ˈnidəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 میل بافتنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: میل بافتنی میل کاموابافی
  • 1.I forgot to bring my knitting needles.
    1. فراموش کردم میل بافتنی‌هایم را بیاورم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان