[اسم]

knitwear

/nˈɪtwɛɹ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لباس بافتنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بافتنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان