[اسم]

lace-ups

/lˈeɪsˈʌps/
قابل شمارش

1 کفش بندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کفش بندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان