[صفت]

laden

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بارگیری شده بار شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان