[اسم]

lactose

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لاکتوز قند شیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: قند شیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان