[اسم]

lacto-ovo-vegetarianism

/ˌlæktoʊ ˈoʊvoʊ vedʒəteriənism/
قابل شمارش

1 گیاه‌ خواری حاوی شیر و تخم مرغ

  • 1.lacto-ovo-vegetarian do not consume fish or other seafood.
    1. افرادی که گیاه‌ خواری حاوی شیر و تخم مرغ رعایت می کنند ماهی و سایر غذاهای دریایی را نمی خورند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان