[اسم]

lacto-vegetarianism

/ˈlæktoʊ vedʒəteriənism/
قابل شمارش

1 گیاه‌ خواری حاوی شیر

  • 1.Lacto-vegetarianism is a diet that includes vegetables as well as dairy products
    1. گیاه‌ خواری حاوی شیر رژیمی است که شامل سبزیجات و فرآورده های لبنی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان