[صفت]

lacy

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 توری تور مانند، ساخته شده از توری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان