[اسم]

lacquer

/ˈlækər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لاک جلا

معادل ها در دیکشنری فارسی: لاک الکل

2 جلای مو روغن مو

old use
[فعل]

to lacquer

/ˈlækər/
فعل گذرا
[گذشته: lacquered] [گذشته: lacquered] [گذشته کامل: lacquered]

3 به مو روغن زدن

old use
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان