[صفت]

lackluster

/ˈlæklʌstər/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more lackluster] [حالت عالی: most lackluster]

1 ملال‌آور تاریک، کدر

مترادف و متضاد dull
  • 1.a lackluster performance
    1. یک اجرای ملال‌آور
  • 2.lackluster hair
    2. موی کدر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان