[صفت]

lacking

/ˈlækɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more lacking] [حالت عالی: most lacking]

1 فاقد بدون

معادل ها در دیکشنری فارسی: فاقد
مترادف و متضاد wanting
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان