[اسم]

lacrosse

/ləˈkrɔs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لاکراس (نوعی ورزش)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان