[عبارت]

lack of trust

/lˈæk ʌv tɹˈʌst/

1 عدم اعتماد

معادل ها در دیکشنری فارسی: عدم اعتماد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان