[اسم]

lardo

/lɑrdu/
قابل شمارش

1 چاقالو

disapproving informal
مترادف و متضاد fatso fatty
  • 1.My gym teacher is a lardo.
    1. معلم ورزشم یک چاقالو است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان