[صفت]

large-scale

/lɑrʤ-skeɪl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more large-scale] [حالت عالی: most large-scale]

1 به مقیاس بزرگ به مقیاس زیاد، به میزان زیاد، گسترده

معادل ها در دیکشنری فارسی: دامنه‌دار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان