[اسم]

large coffee

/lɑrʤ ˈkɑfi/
غیرقابل شمارش

1 قهوه بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان