[قید]

largely

/ˈlɑrdʒ.li/
غیرقابل مقایسه

1 تا حد زیادی عمدتا

مترادف و متضاد mainly
  • 1.His early novels went largely unnoticed.
    1. رمان‌های اولیه او تا حد زیادی نادیده گرفته شد.
  • 2.The room is largely used for meetings.
    2. از این اتاق، عمدتا برای جلسات استفاده می‌شود.
  • 3.Their complaints were largely ignored.
    3. شکایات آنها تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان