[صفت]

lewd

قابل مقایسه

1 هرزه مبتذل، بی‌ادب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان