[اسم]

lexeme

/ˈleksiːm/
قابل شمارش

1 تکواژه [واحد صرفی]

مترادف و متضاد lexical unit
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان