[اسم]

lewis

/ˈluɪs/
غیرقابل شمارش

1 لوییس (اسم کوچک مردانه و نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان