[اسم]

Li

/lˈaɪ/
غیرقابل شمارش

1 لی (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان