[اسم]

libel

/ˈlaɪbl/
قابل شمارش

1 توهین افترا

مترادف و متضاد degradation
  • 1.He sued the newspaper for libel.
    1. از روزنامه بابت توهین و افترا شکایت کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان