[صفت]

libelous

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 افتراآمیز تهمت‌زننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان