[اسم]

liberality

/lˌɪbɚɹˈælɪɾi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روشنگری آزاداندیشی، نگرش بدون تعصب

معادل ها در دیکشنری فارسی: وارستگی

2 سخاوت بخشندگی

مترادف و متضاد generosity
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان