[اسم]

liberality

/lˌɪbɚɹˈælɪɾi/
غیرقابل شمارش

1 سخاوت بخشندگی

مترادف و متضاد generosity

2 روشنگری آزاداندیشی، نگرش بدون تعصب

معادل ها در دیکشنری فارسی: وارستگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان