[اسم]

Liberalism

/ˈlɪbərəˌlɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 لیبرالیسم آزادی‌خواهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: لیبرالیسم آزادی‌خواهی
  • 1.Liberalism is a political philosophy.
    1. لیبرالیسم یک فلسفه سیاسی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان