[فعل]

to liberalize

فعل گذرا و ناگذر

1 آزاد کردن حذف کردن یا کاهش دادن محدودیت‌ها

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان