[اسم]

main dish

/meɪn dɪʃ/
قابل شمارش

1 غذای اصلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان