[اسم]

Malta

(the Republic of Malta)
/mˈɑːltə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مالت (کشوری در جنوب اروپا در مرکز دریای مدیترانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان