[اسم]

Malta fever

/mˈɑːltə fˈiːvɚ/
غیرقابل شمارش

1 تب مالت

معادل ها در دیکشنری فارسی: تب مالت
مترادف و متضاد Brucellosis undulant fever
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان