[اسم]

malware

(malicious software)
/ˈmælˌwɛr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بدافزار

  • 1.Be careful! It could be a malware.
    1. مواظب باش! آن می‌تواند یک بدافزار باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان