[اسم]

maltreatment

/mˌæltɹˈiːtmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بدرفتاری سوءرفتار

معادل ها در دیکشنری فارسی: بدرفتاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان