[اسم]

mambo

/ˈmæmboʊ/
قابل شمارش
[جمع: mambos]

1 ساحره مکتب وودو (کشور هائیتی) جادوگر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان